Steam Engine White Pass & Yukon Route Railroad - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19