Swan View Cabin 1 on Mosquito Lake - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19