ABC 2016 Awards - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19