AGC 2012 Western Night Reception, Dinner, and Entertainment - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19