Day 3 Educational Sessions - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19